GDPR

Helsingborgs Ekonomi & Revision ABs policy beträffande behandling av personuppgifter i samband med revisionsuppdrag samt redovisning- och övriga uppdrag.


Revisionsuppdrag

Personuppgifter som hanteras inom ramen för revisionsuppdrag gör vi detta i egenskap som personuppgiftsansvariga. För mer information se bifogad ”Information om behandling av personuppgifter i revisionsuppdrag” samt ”Information om behandling av personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag”.


Redovisning- och övriga uppdrag

Personuppgifter som hanteras inom ramen för redovisning- och övriga uppdrag gör vi detta i egenskap som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna hanteras då i enlighet med kundspecifika uppdragsbrev med tillhörande personuppgiftsbiträdesavtal.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Anders Callert.


Info behandling personuppgifter revisionsuppdrag

Ladda ner

Info behandling personuppgifter register

Ladda ner